Vše, na co jste se chtěli zeptat ohledně politiky

Klikněte prosím na jednu z níže uvedených kategorií, pod kterou uvádíme všechny otázky, které jsme zatím obdrželi.

Máte-li další otázky, nebo znáte odpovědi které nám zde chybí, napište je prosím do komentáře pod tento článek, rádi je doplníme.

 • Babiš Andrej
 • Zeman Miloš
 • Média
 • Demonstrace
 • Kalousek Miroslav
 • Bakala Zdeněk
 • Soros George
 • Rusko
 • Konspirační teorie
 • Fake news
 • Havel Václav
 • Klaus Václav st.
 • Klaus Václav ml.
 • Okamura Tomio
 • Cenzura
 • Uncategorized
 • Volby
 • Politika
 • Politici
Andrej Babiš (* 2. září 1954 Bratislava) je český politik a podnikatel slovenského původu, od prosince 2017 předseda vlády České republiky. Od října 2013 je poslancem Parlamentu České republiky a v letech 2014–2017 působil jako první místopředseda vlády a ministr financí v kabinetu Bohuslava Sobotky. Je zakladatelem velkého koncernu Agrofert. Kvůli využívání své značné ekonomické, politické a mediální moci ve svůj prospěch bývá označován za oligarchu. Také je díky čerpání dotací z veřejných zdrojů a státním zakázkám obviňován ze střetu zájmů. Zdroj: Wikipedia
Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o pět let později. Zdroj: Wikipedia
Televize a rádia, noviny, weby, blogy, sociální média. Dezinformační média, někdy také nesprávně označovaná zvané "alternativní". "Média v Česku tvoří hromadné sdělovací prostředky (masmédia) působící na území České republiky. Zahrnují denní tisk, časopisy, televizní stanice, rozhlas či internetové portály. Mezi největší mediální skupiny patří TV Nova s.r.o. (televizní skupina Nova, internetové portály TN.cz, Prásk.tv a další), FTV Prima s.r.o. (televizní skupina Prima a její internetové portály), Empresa Media aj. Dále to jsou společnosti uveřejňující tiskoviny, zejména MAFRA, do které patří deníky (MF Dnes a Lidové noviny a jejich internetové portály iDnes.cz a Lidovky.cz, deník Metro, časopisy Týden, Instinkt, vydavatelství Economia (Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz) vlastněná Zdeňkem Bakalou nebo Czech News Center (Blesk, Aha!, Sport, Reflex). Funkci veřejnoprávních médií plní Česká televize, Český rozhlas a tisková agentura Česká tisková kancelář." Zdroj: Wikipedia
Demonstrace, dezinformace o placení jejich účastníků "Demonstrace je shromáždění lidí na veřejném prostranství za účelem předvedení společného názoru, zpravidla politického rázu. Účastník demonstrace se nazývá demonstrant." Zdroj: Wikipedia
Miroslav Kalousek (* 17. prosince 1960 Tábor) je český politik, zakladatel a bývalý předseda TOP 09. V letech 1998–2010 byl poslancem Parlamentu České republiky za KDU-ČSL,[3] v období 2003–2006 byl předsedou strany.[3] V letech 2007–2009 byl ministrem financí druhé Topolánkovy vlády. V červnu 2009 z KDU-ČSL odešel, založil novou politickou stranu TOP 09 a stal se jejím prvním místopředsedou. Po volebním úspěchu v parlamentních volbách v květnu roku 2010 byl v letech 2010–2013 ministrem financí ve vládě Petra Nečase. Od listopadu 2013 do prosince 2015 byl předsedou Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, od října 2017 předsedá samostatnému Poslaneckému klubu TOP 09. Po volbách v roce 2017 se vzdal funkce předsedy strany, jeho nástupcem se stal Jiří Pospíšil. Zdroj: Wikipedia
Zdeněk Bakala (* 7. února 1961, Opava, Československo) je český podnikatel, filantrop a investor. Věnuje se řadě obchodních činností, od těžebního průmyslu přes média po energetiku. Od roku 2008 vlastní většinový podíl firmy Economia, která vydává například deník Hospodářské noviny, týdeník Respekt a Ekonom a spravuje portály iHNed.cz, Aktuálně.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. Podle časopisu Forbes je desátým nejbohatším Čechem, s majetkem 18 miliard korun. Zdeněk Bakala figuruje v řadě kauz a policie jej podezřívá ze spáchání několika trestných činů: porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informací a postavení v obchodním styku a způsobení úpadku. Zdroj: Wikipedia
George Soros [džordž soros] či [džordž soroš] (maďarsky Soros György [šoroš ďerď], * 12. srpna 1930 Budapešť jako Schwartz György) je americký finančník, multimiliardář židovského původu narozený v Maďarsku, jeden z nejvýznamnějších filantropů na světě. Zdroj: Wikipedia
"Rusko (rusky zvuk Россия, Rossija), oficiálním názvem také Ruská federace (rusky Российская Федерация, Rossijskaja feděracija), je s rozlohou 17.098.246 km² největší stát světa. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 146,1 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě." Zdroj: Wikipedia
Konspirační teorie (spiklenecká teorie, teorie spiknutí) je původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Samo použití pojmu „konspirační teorie“ je do jisté míry problematické, protože tento termín používají především skeptici a odpůrci teorií spiknutí v hanlivém smyslu a hodnocení naivního omylu. Označí-li mluvčí nějaké tvrzení jako „konspirační teorii“, pak tím obvykle dává najevo, že je považuje za smyšlené a nepodložené. Termín bývá tedy používán jako automatické zamítnutí tvrzení, které je považováno za směšné, nesprávné, paranoidní, neopodstatněné, bizarní či iracionální. Zdroj: Wikipedia
"Fake news (česky „podvržené zprávy“) jsou žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Do žánru fake news nepatří parodie či satira. Doménou fake news v současné době bývají dezinformační weby, sociální sítě, šířeny ale mohou být prostřednictvím všech mediálních platforem. Původem tak sahají i do doby vynalezení knihtisku." Zdroj: Wikipedia
Václav Havel (5. října 1936 Praha – 18. prosince 2011 Vlčice-Hrádeček) byl český dramatik, esejista, disident a kritik komunistického režimu, později politik a státník. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003). Zdroj: Wikipedia
Václav Klaus (* 19. června 1941 Praha) je český ekonom a politik, spoluzakladatel Občanské demokratické strany a mezi roky 1991–2002 její první předseda. V letech 1992–1998 působil jako předseda vlády svého prvního a druhého kabinetu. Poté se na čtyřleté období stal předsedou dolní komory parlamentu a v letech 2003–2013 zastával úřad prezidenta České republiky. Zdroj: Wikipedia
Václav Klaus (* 10. září 1969 Praha) je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG. Byl členem Občanské demokratické strany, již opustil nejprve v roce 2009, pak se do ní vrátil a v březnu 2019 byl vyloučen. Následně založil nové politické uskupení – Trikolóra hnutí občanů, od září 2019 je jejím předsedou. Poslanecký mandát získal v roce 2017 jako člen ODS, následně si jej ponechal jako nestraník. Zdroj: Wikipedia
Tomio Okamura, japonsky: 岡村 富夫, Okamura Tomio (* 4. července 1972 Tokio) je český podnikatel a politik česko-japonského původu. Od října 2012 byl členem Senátu Parlamentu České republiky a od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny. V květnu 2013 založil politické hnutí Úsvit přímé demokracie a od srpna 2015 je předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). V listopadu 2017 byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR. Zdroj: Wikipedia
"Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně. Je prováděna státem, případně stát přenáší její výkon na spřízněné subjekty. Slouží pro udržení státního zřízení a integrity státu, a proto střeží uchování státní ideologie, státního či vojenského tajemství. Je využívána k prosazování společenských, stranických či jiných skupinových zájmů. Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo se cenzuru snaží obejít. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii. S cenzurou úzce souvisí různé indexy zakázané literatury." Zdroj: Wikipedia
"Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země. Občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování (vhazují volební lístek se jménem kandidáta do urny, nebo na příslušném stroji označí jméno svého kandidáta). Vítěz voleb, většinou jím je zvolená nadpoloviční většina, získá právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel. V Evropě dlouhodobě dochází k poklesu účasti ve volbách. Bylo by mylné domnívat se, že vysoká účast ve volbách vypovídá o dokonalém demokratickém systému. Mnohdy je totiž opak pravdou a nejvyšší (vymáhanou) volební účast mají v diktaturách a totalitních režimech. Povinná volební účast je ale v různých státech. Demokratické volby jsou založené na principu přirozené výměny garnitury u moci bez nutnosti prolévání krve a převratů. Na tom, kolik občanů se aktivně zúčastní voleb, už tolik nezáleží. Volby mohou probíhat i do řady nestátních organizací." Zdroj: Wikipedia
"Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie. Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé větší či menší napětí mezi „vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika zdola) politikou. Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy. Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky, nebo násilím. V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty politickým přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisní dohodou) a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit jednotlivci (občané), stejně jako organizace (politické strany a hnutí, spolky a jiné zájmové skupiny). Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou (která vykonává politickou moc). V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků (ať legitimních, nebo ne) k dosažení určitého cíle. Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak do jisté míry stala dědičnou záležitostí feudálů, o něco později výlučnou záležitostí politiků. V novější době přechází tato tradice do pojetí politiky jako věci občanů." Zdroj: Wikipedia
"Politik, z řeckého politikos (πολιτικός - občanský, státní, veřejný), polites (πολίτης - občan, krajan), a polis (πόλις - město, obec, stát), je osoba aktivně angažovaná v ovlivňování veřejných pravidel a rozhodování, tj. v politice. Jako státník se pak označuje povětšinou politik, který je zkušený a respektovaný na národní či mezinárodní úrovni. Funkce politiků se v historii lišila podle státního zřízení a uspořádání společnosti. V současných demokraciích je politik volen demokratickým způsobem, pomocí volebního systému, který je zakotven v ústavách daných zemí, a který se v různých demokratichých státech liší. Ve feudalismu, absolutismu a totalitních režimech vládli/vládnou politici především silou, a poddaní/občané takto ovládaných států nebyli/nejsou kvůli případným státním represím schopni výrazněji ovlivnit chod veřejného dění." Zdroj: Wikipedia
Expand All | Collapse All
 • 1. Vždyť Babiš je bohatý a nemá tedy důvod krást.
   

  Andrej Babiš disponoval podezřele velkým kapitálem v době, kdy se společnost teprve adaptovala na nové ekonomické prostředí. Původ jeho financí nespočívá v transparentním podnikání. Na rozdíl od jiných podnikatelů zvolil politickou cestu, aby mohl bezprostředně ovlivňovat a zvýhodňovat pozici svých firem.

  Dana Kalinová

  Bohatství není důvodem etického chování.
  Naopak, podle řady vědeckých výzkumů (např. zde) bohatí lidé mají větší sklon k neetickému chování a porušování zákonů, jsou méně vědomi potřeb druhých lidí, hůře identifikují emoce, které druzí cítí, jsou méně velkorysí, méně altruističtí.

  Avšak i mezi bohatými jsou lidé ryzího charakteru, etičtí a velmi altruističtí, s vysokou morální integritou. Jsou to spíše statistické výjimky.

  Andreje Babiše nelze považovat za člověka s vysokou morální integritou a bohatství pro něho není důvodem menší touhy po majetku, naopak.
  Důležité také je, JAK se Andrej Babiš k bohatství dostal, včetně pochyb o jeho původu. To implikuje i způsob, jak se k cizímu (státnímu) majetku bude chovat v budoucnu.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(2)
  Viewed 1197 Times No Comments
 • 2. Vždyť všichni politici kradou.
   

  Vím o mnoha mladších nadšených lidech, kteří jdou do politiky s ideály, a ne s potřebou krást.

  Někdo by mohl namítnout, že je politika zkazí, ale to je právě na nás, potřebujeme tam mladé lidi, bez šedé či černé minulosti a musíme jim věřit a podporovat je, tím jim dodáme sílu a ty staré co kradou tím postupně vystrnadíme odzdola.

  David Schöbl

  More
  Was this answer helpful ? Yes(2) / No(0)
  Viewed 1726 Times 9 Comments
 • 3. Babiš je jediný, kdo nám důchodcům pořádně zvedl důchody a zlevnil vlak.
   

  Neobáváte se, že se tak stalo na úkor našich dětí a vnuků? Odněkud se ty peníze musely přelít? Naši prapředci neměli penzi žádnou, je to jistě vymoženost vyspělé společnosti, ale nesmí se stát nástrojem politické agitky. Nenechte se opíjet rohlíkem tím, kdo je právě u moci.

  Dana Kalinová

  ANO mylně důchodce informuje o částce 900 Kč, přitom ze zákona už mají nárok na zvýšení 750 Kč na příští rok. Proto dostanou navíc reálně jen 150 Kč. No a vzhledem k růstu cen energií a vody, které se promítnou do všech cen potravin i výrobků, tak zvýšení důchodů ani nepokryje tento nárůst.

  Milada Beneková

  More
  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 1115 Times 4 Comments
 • 4. Proč tady takové demonstrace nebyly už proti předchozím premiérům?
   

  V souvislosti s obrovským střetem zájmů toho současného se probudilo vědomí společnosti.
  Lidé si uvědomili nebezpečí mocenského vlivu postaveného na populismu a polopravdách či lžích.
  Je ohrožena nezávislost justice, programově rozdělována společnost.

  Dana Kalinová

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1216 Times 7 Comments
 • 5. Všechno je to jen něčí snaha odstranit Babiše
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1146 Times 3 Comments
 • 6. Jsem pro současné vedení státu, protože ať vládne kdokoliv, je to pořád stejné.
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1111 Times 7 Comments
 • 7. Babiš je ze všech zlodějů nejšikovnější a nikdo ho nechytí.
   

  Andrej Babiš nebyl nikdy za žádnou krádež odsouzen, není jej tedy možné označovat za zloděje.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1190 Times 6 Comments
 • 8. Babiš je geniální podnikatel
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1204 Times 8 Comments
 • 9. Babiš je jediný, kdo chce něco změnit
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 1113 Times 1 Comment
 • 1. Jsem pro současné vedení státu, protože ať vládne kdokoliv, je to pořád stejné.
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1111 Times 7 Comments
 • 2. V čem podstatném se Zeman liší od Klause st.?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1116 Times 3 Comments
 • 3. V čem Zeman porušoval Ústavu ČR?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1200 Times 7 Comments
 • 4. Vždyť Zeman rozumí obyčejným lidem
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1287 Times 5 Comments
 • 1. Česká televize je zmanipulovaná
   

  Zatímco tato analýza vědců z brněnské Akademie věd na obrovském vzorku článků jasně potvrdila, že Parlamentní listy jsou plné dezinformací a fake-news, zatím nikdo nezveřejnil žádné lži České televize. Je to jen nátlak těch, kterým toto nezávislé veřejnoprávní médium šlape na paty.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(2)
  Viewed 1111 Times 5 Comments
 • 2. Proč pořád bráníte Bakalu? A co jeho OKD?
   

  Nebráníme ho, ale v demokracii musí (mimo aktivní politiky) platit presumpce neviny.
  Dokud tedy kterýkoliv občan není odsouzen, nemůžeme o něm říkat, že je zločinec.
  Např. pořad Reportéři ČT se kauze OKD už od roku 2009 pravidelně věnuje a jejich investigace přesně odpovídají závěrům aktuální poslanecké vyšetřovací komise, viz tento díl Reportéři ČT.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1099 Times 6 Comments
 • 1. Proč tady takové demonstrace nebyly už proti předchozím premiérům?
   

  V souvislosti s obrovským střetem zájmů toho současného se probudilo vědomí společnosti.
  Lidé si uvědomili nebezpečí mocenského vlivu postaveného na populismu a polopravdách či lžích.
  Je ohrožena nezávislost justice, programově rozdělována společnost.

  Dana Kalinová

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1216 Times 7 Comments
 • 1. Kalousek zavinil smrt vojáka díky nekvalitním padákům, které vybral (zdroj NFPK)
   

  Neexistuje snad nikdo, kdo by to neslyšel. V internetových diskusích, ale dokonce i v promluvách politiků se stále znovu objevují výkřiky typu „Má krev na rukou“, odkazující k tragickému úsmrtí tří vojáků, o němž je značná část veřejnosti nezvratně přesvědčená, že je za ni Miroslav Kalousek přímo odpovědný. Určitě jste to už taky slyšeli.

  Fáma praví, že Kalousek koupil padáky typu VTP-100, na kterých se při seskoku zabili tři lidé: Aleš Bartušek, Adrian Roschi a Roman Prinich.

  A pravda? První dva jmenovaní přišli o život na zcela jiném typu padáku, se kterým Kalousek neměl vůbec nic společného. Sportovní výsadkář Bartušek dokonce v roce 1993, tedy rok před podpisem smlouvy na nákup padáků VTP-100, a švýcarský pilot Roschi v roce 1994.

  Na padáku typu VTP-100 utrpěl roku 1997 smrtelný úraz pouze vojín Roman Prinich. Technické parametry tohoto padáku stanovila armáda a nákup realizoval Úřad pro vyzbrojování. Kalousek jako ekonomický náměstek ministra obrany neměl žádné kompetence měnit technické zadání padáku ani podmínky smlouvy. Samozřejmě také žádnou smlouvu na nákup padáků nepodepsal.

  On sám k tomu uvádí: „Padáky jsou klasickým příběhem stokrát opakované lži, která se stala mediální pravdou. Nikdy jsem žádné padáky nekoupil. Vojáci, o nichž se píše, se zabili na zcela jiných padácích, což je prokazatelné. U vojína Prinicha, jenž se jediný zabil na padáku VTP-100, vyšetřování jasně prokázalo, že to nebylo vinou toho padáku. Jde o dohledatelná fakta. Je to ověřitelné v otevřených zdrojích. Přesto neváhají někteří politici a novináři neustále psát ty samé kecy, které byly stokrát vyvráceny. Na to už musíte mít snížený práh citlivosti. Do roku 1998 jsem byl subalterním státním úředníkem a měl jsem nad sebou vždy nějakého nadřízeného politika. Tehdy jsem měl pouze pracovněprávní povinnost.

  Vyšetřování smrtelné nehody skutečně ukázalo, že vojín Prinich nezahynul vinou nekvalitního padáku. Pavel Kolář s využitím faktů z webu Paraklubu na svém blogu napsal:

  „Ke smrtelnému úrazu vojína Prinicha došlo v důsledku nevhodného postupu a metodiky výcviku. Seskok byl totiž proveden na automatické otevření hlavního padáku. Po výskoku a otevření hlavního padáku došlo z nezjištěných příčin k rotaci. Parašutista zazmatkoval, přestože situace nebyla životu nebezpečná, odhodil vrchlík hlavního padáku. Sám o sobě tento postup nebyl chybný, byl však proveden pozdě, v již nedostatečné výšce cca 30-40 m nad zemí.“

  Spisovatel a publicista Ondřej Neff se pak k této kauze vyjádřil na internetovém serveru Neviditelný pes a připomněl, že za mediální štvanicí, která Kalouska v podstatě označila za vraha, stál podivný subjekt s nevinným názvem Balbínova poetická strana.

  „Vyšetřování ukázalo,“ napsal Neff, „že vojín Prinich nezahynul vinou špatné funkce padáku. Miroslav Kalousek má na jeho smrti asi tolik viny jako já nebo laskavý čtenář spočívající očima na těchto řádcích. Přestože pan Petr Borka byl konfrontován s fakty (a neobracel jsem se na něho jako na soukromou osobu, ale jako na reprezentanta Balbínovy strany), odpověděl:

  »U politiků jsme zastánci presumpce viny a z toho, co víme, jsme přesvědčeni, že pan Kalousek nese minimálně morální odpovědnost, a necítíme žádnou potřebu se mu omlouvat.« Převedu do češtiny: Presumpce viny nás vede k tomu, že fakta ignorujeme.“

  Zdroj: FORUM24

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1150 Times 8 Comments
 • 2. Kalousek může za vítězství outsidera u zakázky na modernizaci tanku řady T-72 (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1121 Times 1 Comment
 • 3. Kalousek může za ztrátu otisku firemního razítka z obálky v zakázce na štábní informační systém (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 2351 Times 44 Comments
 • 4. Kalousek špatně vyměnil stíhací letouny MiG-29 za pro nás nevhodné polské vrtulníky (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1176 Times 3 Comments
 • 5. Kalousek může za pro stát nevýhodný prodej kasáren na náměstí Republiky v Praze v hodnotě necelé jedné miliardy korun, ze které však stát neobdržel skoro nic (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1197 Times No Comments
 • 6. Díky Kalouskovi po nás jeho dobrý známý Josef Šťáva v kauze Diag Human požaduje mnoho miliard za údajně zmařený obchod s krevní plazmou (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1180 Times No Comments
 • 7. Kalousek souhlasil s nákupem nadzvukových letounů Gripen, který byl podmíněn zvýšením salda státního rozpočtu o desítky miliard korun (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1047 Times No Comments
 • 8. Kalousek nadělil v roce 2008 hazardním společnostem dárek v podobě povolení internetového kurzového sázení (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1066 Times No Comments
 • 9. Kalousek se snažil prosadit superzakázku v objemu mnoha desítek miliard korun na odstranění starých ekologických škod (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1099 Times No Comments
 • 10. Kalousek má úzkou vazbu na zbrojaře Richarda Hávu (zdroj NFPK)
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1077 Times 6 Comments
 • 11. Kalousek chtěl vládnout s komunisty
   

  Jak to ale bylo doopravdy? Psal se rok 2006 a schylovalo se k nové opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS. Ještě mnohem škodlivější, než byla ta předešlá, která zapříčinila nebývalý růst klientelismu a výrazně podpořila korupční prostředí. Neblahý scénář se měl opakovat v daleko horší podobě, opět měla nastat nedůstojná hra na demokracii, kdy se jeden tváří jako opozice, ale ve skutečnosti si jdou všichni na ruku, obsazují posty v různých dozorčích radách a kontrolních orgánech. Miroslav Kalousek, tehdejší předseda KDU-ČSL, neviděl z této děsivé situace jinou cestu, než nabídnout sociálním demokratům spoluúčast na vládě. Jenže… takovou vládu by ve sněmovně museli podpořit komunisté. Bylo tedy více než jasné, že se za to dočká okamžitého odsouzení.

  Sám k tomu říká: „Věděl jsem, že to udělat musím. A byl jsem si naprosto jistý, že to bude znamenat můj konec v politice. Ale právě tak jsem si byl jistý, že mi to za to stojí, a byl jsem ochoten tuhle cenu zaplatit.“

  Nakonec se ale stalo něco jiného. Předsednictvo KDU-ČSL na spolupráci s ČSSD kývlo. Ohromný odpor médií i řadových lidovců ovšem brzy poté vyústil v přehodnocení tohoto stanoviska a odmítnutí. Miroslav Kalousek na post předsedy rezignoval. Skoro nikdo totiž neuvěřil, co bylo skutečným důvodem téhle nabídky a že to rozhodně nebyla touha po vládnutí i za tu cenu, že to bude za přispění komunistů. A těžko taky někdo uvěřit mohl, když ODS začala lhát, že o žádné opoziční smlouvě – jejíž vznik byl mezitím už vstupem lidové strany na kolbiště znemožněn – nejednala. S pravdou vyšla ČSSD na světlo až po čtyřech letech. Teprve potom přiznala, že jednání s ODS probíhala, a že to byl právě Miroslav Kalousek, kdo tomu za cenu nemalé osobní oběti zabránil.

  Asi jen těžko někdo uvěří, že například Zdeněk Škromach (jeden z tehdejších vyjednávačů za ČSSD) miluje Miroslava Kalouska natolik a tolik si přeje vylepšit mu pověst, aby kvůli němu veřejně lhal. Mluví tedy jistě pravdu, když (byť opožděně) vysvětluje:

  „Ve chvíli, kdy už už mohlo dojít k dohodě mezi ODS a ČSSD o menšinové vládě ODS, udělal svůj politický majstrštyk, když začal vyjednávat o koalici lidovců s ČSSD s podporou KSČM, kterou však nikdy nemyslel vážněMy jsme vlastně tehdy s Nečasem a se Sobotkou dojednávali poslední podmínky dohody o toleranci vlády ODS, což bylo velmi reálné. Kalousek si spočítal, o co jde. Věděl, že konzervativní křídlo u lidovců mu nedovolí do té koalice s podporou komunistů jít, ale vyvolal v Paroubkovi pocit, že bude opět premiérem. Jirka (Paroubek) nám předtím poslal zprávu: Ukončete jednání s ODS a přijeďte okamžitě do Kramářovy vily.“

  Zdroj: FORUM24

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1132 Times 6 Comments
 • 1. Proč pořád bráníte Bakalu? A co jeho OKD?
   

  Nebráníme ho, ale v demokracii musí (mimo aktivní politiky) platit presumpce neviny.
  Dokud tedy kterýkoliv občan není odsouzen, nemůžeme o něm říkat, že je zločinec.
  Např. pořad Reportéři ČT se kauze OKD už od roku 2009 pravidelně věnuje a jejich investigace přesně odpovídají závěrům aktuální poslanecké vyšetřovací komise, viz tento díl Reportéři ČT.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1099 Times 6 Comments
 • 1. Snaží se Soros ovlivňovat politiku v EU?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1961 Times 5 Comments
 • 1. Česká televize je zmanipulovaná
   

  Zatímco tato analýza vědců z brněnské Akademie věd na obrovském vzorku článků jasně potvrdila, že Parlamentní listy jsou plné dezinformací a fake-news, zatím nikdo nezveřejnil žádné lži České televize. Je to jen nátlak těch, kterým toto nezávislé veřejnoprávní médium šlape na paty.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(2)
  Viewed 1111 Times 5 Comments
 • 2. Všechno je to jen něčí snaha odstranit Babiše
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1146 Times 3 Comments
 • 1. Česká televize je zmanipulovaná
   

  Zatímco tato analýza vědců z brněnské Akademie věd na obrovském vzorku článků jasně potvrdila, že Parlamentní listy jsou plné dezinformací a fake-news, zatím nikdo nezveřejnil žádné lži České televize. Je to jen nátlak těch, kterým toto nezávislé veřejnoprávní médium šlape na paty.

  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(2)
  Viewed 1111 Times 5 Comments
 • 1. V čem podstatném se Zeman liší od Klause st.?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1116 Times 3 Comments
 • 2. V čem byla špatná Klausova amnestie?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1091 Times 3 Comments
 • 1. K volbám nejdu, protože můj hlas stejně nic neovlivní
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1296 Times 5 Comments
 • 1. Všichni politici jsou stejní. Já se radši starám o sebe, chleba stejně levnější nebude.
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1163 Times 9 Comments
 • 2. Politika je mi jedno, stejně se nic nezmění
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1253 Times 3 Comments
 • 3. Snaží se Soros ovlivňovat politiku v EU?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1961 Times 5 Comments
 • 1. K volbám nejdu, protože můj hlas stejně nic neovlivní
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1296 Times 5 Comments
 • 2. Všichni politici jsou stejní. Já se radši starám o sebe, chleba stejně levnější nebude.
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1163 Times 9 Comments
 • 3. V čem podstatném se Zeman liší od Klause st.?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1116 Times 3 Comments
 • 4. V čem Zeman porušoval Ústavu ČR?
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1200 Times 7 Comments
 • 5. Vždyť Zeman rozumí obyčejným lidem
   
  More
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1287 Times 5 Comments